TT netværk dækning

TT netværk dækningTT Netværk er et samarbejde mellem Telia og Telenor, hvor de samarbejder om at dække Danmark med mobiltelefoni og mobildata.

De to selskaber indgik i et samarbejde for at styrke deres markedsposition og har de sidste mange år arbejdet på at sammenlægge deres to netværk til et stort meget finmasket netværk.

En klar fordel for begge selskaber med hensyn til dækning og de økonomiske muligheder.

Hvor godt dækker TT netværket?

I 2016 testede telestyrelsen dækningen i Danmark meget grundigt og her viste TDC sig som værende det bedste.
Telia og Telenor har dog sammenlagt flere master end TDC, faktisk omkring 25% flere, hvilket giver dem en rigtig god position på markedet her i 2020.

Nuvel, en hel del af masterne er monteret meget tæt, men de giver dog store fordele mht. kapacitet og den fremtidige mobildata brug, hvor flere master kan benyttes samtidig.
Der er i dag over 4.000 master fordelt over Danmark.

TT net blev kåret som det 2 bedste netværk i Danmark.

Hvem bruger TT Net?

Naturligvis Telia og Telenor selv, men de har underselskaber og selskaber, der lejer sig ind på netværket, det er bl.a. følgende:

CBB
CallMe
Okmobil
Duka
Gladmobil
Greentel